ROKICINY

471

 Pierwsze wzmianki o Rokicinach pochodzą z początku XVI w. W wyniku II rozbioru w 1793 r. obszar gminy wszedł w skład państwa pruskiego.

W okresie królestwa Kongresowego do lat 70-tych XIX w. Skończył się proces zasiedlania obszaru gminy. W latach 1817-1860 powstały: Janinów, Maksymilianów, Reginów, Eminów, Albertów, Stefanów i Michałów. Jedynym zakładem przemysłowym była fabryka terpentyny i smoły, która znajdowała się na terenie Mikołajowa i Chrustów Nowych. Budowa w 1846 r. odcinka kolei Warszawa-Wiedeń była największą szansą na rozwój gminy.

Dzień dzisiejszy i perspektywy:

 Typowo rolnicze tereny gminy nie stanowią większej atrakcji turystycznej, ale bliskie położenie aglomeracji łódzkiej i dobre połączenie z Łodzią, Tomaszowem i Piotrkowem stanowią o dużej atrakcyjności inwestycyjnej gminy. W Rokicinach działa wiele słynnych firm między innymi: "MOTYL", "Miazek", "Tadella", "Iwella".

Wysoki poziom rolnictwa sprzyja rozwojowi przetwórstwa rolno-spożywczego. Władze gminy stale podnoszą jej atrakcyjność inwestycyjną poprzez przeznaczenie kolejowych terenów pod działalność gospodarczą i stwarzają przychylny klimat dla inwestorów. Gmina jest w 100% zwodociągowana. W 2000 r. została zakończona budowa oczyszczalni ścieków oraz realizacja I etapu sieci kanalizacji sanitarnej.

Za: www.rokiciny.net