„POWROTY”

429

… artysty-malarza Józefa Panfila.

"Powroty"  są pierwszym tomikiem wydanym staraniem i z funduszy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM. Pionierskie czyny nigdy nie są łatwe, mam jednak nadzieję, że cały zespół "Promocji" poczuje smak satysfakcji, a poezja będzie torowała sobie drogę do czytelników – w Tomaszowie, w kraju, i tych, żyjących z dala od Ojczyzny" – pisze we wstępie autorka. – Pani Emilia Tesz nie tylko zaprasza do Tomaszowa, ale także rozsławia Nasze Miasto w całej Polsce. Jest przecież inicjatorką ogólnopolskich konkursów literackich "Śmieja" i "Tomasz", a poza tym jej wiersze były wielokrotnie wydawane i nagradzane – napisał z kolei prezydent Mirosław Kukliński.- Dzięki swej determinacji pani Emilia Tesz udowodniła, iż poezja nie tylko może istnieć: bawić, smucić czy szokować, ale również skłaniać do refleksji, uczyć tolerancji a przede wszystkim rozwijać świadomość i wrażliwość artystyczną – dodał prezydent.
Tomik został wydany w nakładzie 1.000 egzemplarzy.