Nowy Zarząd Prezydium Rady Powiatu

601

Na sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego wybrano przewodniczącego  i wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Powiatu został Andrzej Barański, wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof  Kołkiewicz i Anna Król-Pospieszny. Dokonano też wyboru Starosty tomaszowskiego, został nim Piotr Kagankiewicz, wicestarostą – Karol Staroń. Członkami Zarządu zostali: Bogdan Kącki i Tomasz Jakubiak.