Zepsuty kasownik

Następnie ze względu na awarię autobusu przesiadła się do innego. Tam wszedł kontroler i po sprawdzeniu biletu pani Mirosławy stwierdził jego nieważność. Pomimo usilnych tłumaczeń i licznych argumentów kontroler nie uwzględnił, iż są one zgodne z prawdą.