Możemy pomóc!

744

Łączy je jeden wspólny cel, którym jest niesienie pomocy społecznej, humanitarnej np.: dzieciom, osobom niepełnosprawnym, ubogim, starszym, rodzinom wielodzietnym, a także zwierzętom. Pomagają ofiarom wojen, katastrof lub klęsk żywiołowych.

W krajowym rejestrze sądowym jest już zarejestrowanych 5.086 organizacji pożytku publicznego i 268 ich oddziałów terenowych. Zanim rozliczymy się z urzędem skarbowym możemy 1 procent podatku za rok 2006 przekazać na rzecz tych organizacji.