Mistrzowie gitary

Jury składające się z wybitnych muzyków Akademii Muzycznej we Wrocławiu, któremu przewodniczył prof. Jarema Klich przyznało pierwsze miejsce duetowi gitarowemu Los Mirros z Tomaszowa w składzie: Piotr Przedbora i Mariusz Kozlowski.