Święto patrona

351

W tym ważnym dla Szkoły wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Gminy i Powiatu oraz dyrektorzy szkół. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą. Następnie miało miejsce otwarcie Izby Patrona poprzedzone oficjalnym przecięciem wstęgi. Po czym nastąpiło złożenie kwiatów przed pamiątkową tablicą Jana Pawła II. Wyłonieni zostali również laureaci drugiej edycji konkursu pod nazwą ''Co nam zostawił Jan Paweł II''. Po emocjach związanych z konkursem na scenie pojawiła się Magda Anioł z zespołem.