Raj – Landia otwiera podwoje!

Każde dziecko będzie miało możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach i zabawach ruchowych a także będą mogły odrobić lekcje przy pomocy nauczycieli specjalistów.