Zbierz górę grosza

718

Organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, założone w 1921 roku przez Janusza Korczaka i Marynę Falską. Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Do akcji mogą przystąpić dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół i przedszkoli. Nawet najdrobniejsze kwoty zebrane w dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc ich rówieśnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Organizatorzy przewidują nagrody dla szkół, które zbiorą najwięcej pieniędzy. Akcja potrwa do 26 października i mamy nadzieję, że tomaszowskie placówki oświatowe będą miały swój czynny udział w tym przedsięwzięciu.