Tomaszowski szpital dokonał reorganizacji

704

Powiat zaopatrzył już szpital w rejestrator rozmów dla oddziału ratunkowego, co ma niebagatelne znaczenie przy zapisie rozmowy wzywających pomocy z dyspozytorem pogotowia. Rada nadała również szpitalowi statut ponieważ do starego liczne zastrzeżenia zgłaszał wojewoda. Należało dokument poprawić. W nowym statucie znalazł się m.in. zapis o prowadzeniu działalności gospodarczej. Dokonano także zmian struktur organizacyjnych, które w znacznym stopniu mają usprawnić przepływ informacji.