Generał Anders patronem ronda

901
Od 22 listopada rondo u zbiegu ulic: Szerokiej, Barlickiego, Orzeszkowej i Legionów, nosi nazwę generała Władysława Andersa.

Uroczysta XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 22 XI, była w całości poświecona nowemu obiektowi Tomaszowa Mazowieckiego. Radni miejscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały, dotyczącej nazwy ronda.

Rada do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożyła wniosek o nadanie nawy „Rondo gen. Władysława Andersa”. Za główny powód takiego nazewnictwa bierze fakt, iż Senat Rzeczypospolitej Polski ogłosił rok 2007 rokiem gen. Władysława Andersa. Zasłużony był oficerem, politykiem i bohaterem narodu Polskiego. Władze powiatu i miasta wspólnymi siłami finansowymi, przyczyniły się do budowy ronda.

Wojciech Małagocki, nauczyciel historii w I LO, wygłosił referat o zasługach generała Andersa. Wśród słuchaczy byli: Starosta Powiatu Piotr Kagankiewicz, radni powiatu, Prezydent Miasta Rafał Zagozdon, radni miejscy, Marek Mazur (przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego) oraz przedstawiciele policji, straży i wojska.

„Chcemy by nasze miasto stało się miejscem bezpiecznym i wygodnym” – tymi słowami starosta zakończył oficjalną część uroczystości. Miejmy nadzieje, że wybudowanie ronda, przyczyni się do zmniejszenia wypadków w tym rejonie, oraz ułatwi poruszanie sie samochodów na tym odcinku drogi.