Wielki sukces II LO

609

Tegoroczne ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miało szczególny charakter, był to bowiem jubileuszowy, X ranking organizowany przez miesięcznik "Perspektywy" oraz dziennik "Rzeczpospolita".

Podstawowym kryterium w konkursie są sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sukcesy w olimpiadach to najlepszy dowód na to, że szkoła ma dobrych, oddanych swojej pracy nauczycieli, gotowych poświęcić swój czas, także prywatny, na pracę z uczniami i rozwijanie ich zainteresowań.

Cieszymy się, że także w Tomaszowie nie brakuje pedagogów z powołania.
Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!