S8 nie ominie Łodzi

666

Jest to pomyślna wiadomość dla tomaszowian, gdyż połączenie z Łodzią było i  jest dla nas niezwykle ważne. Nie ma szans, aby UE zmieniła przebieg drogi uwzględniony w traktacie akcesyjnym. Zachodzi natomiast obawa, że konflikt interesów między Łodzią a Piotrkowem może doprowadzić do tego, że pieniądze z Funduszu Spójności przepadną, bo czasu zostało niewiele (do 2010 r). Jednak projekt zakłada, że nie spowoduje to utraty środków unijnych, jeżeli Komisja Europejska podejmie decyzję o zmianie przebiegu Transeuropejskiej Sieci Transportowej i realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po tej zmianie.