Centra informacyjne w szkołach

704

Multimedialne centra informacyjne mają powstać m. in. w SP nr 1, 7, 14 oraz w Gimnazjum nr 6. – Centra informacyjne powstaną w tych szkołach, które już wcześniej wystąpiły do nas z wnioskiem o ich utworzenie. Popieramy ten pomysł, ponieważ coraz więcej różnego rodzaju materiałów pojawia się na płytach CD. Kiedy nasze zadanie zostanie zrealizowane będzie można korzystać z ich wersji elektronicznej, a nie tylko z zasobów papierowych – wyjaśnia Waldemar Wendrowski, wiceprezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt zakłada też wymianę lub uzupełnienie instalacji elektrycznej, stworzenie systemu alarmowego, montaż drzwi antywłamaniowych, wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz zakup potrzebnego wyposażenia.