Jubileusz w Kamyku

708
Przez 90 lat Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego uczyła i wychowywała tomaszowską młodzież. W tym roku obchodzi swój zacny jubileusz. 25 kwietnia (piątek) w hali sportowej SP nr 1 odbyła się uroczysta akademia. Poprzez multimedialną prezentację oraz występy muzyczno – słowne i taneczne przypomniano historię szkoły.

W uroczystości brali udział dyrektorzy tomaszowskich szkół i przedszkoli, władze miejskie, przedstawiciele świata kultury i oświaty, rodzice oraz uczniowie szkoły. Wyjątkowymi gośćmi byli reprezentanci z zaprzyjaźnionych placówek dydaktycznych, noszących to samo imię – Aleksandra Kamińskiego, czyli delegaci z Wałbrzycha oraz z Lubrańca.

Szkoła Podstawowa nr 1 jest najnowocześniejszą szkołą w naszym mieście. Utworzone zostały w niej klasy integracyjne, gdzie kształcą się dzieci niepełnosprawne. Ze względu na patrona szkoły, aktywnie działa tu harcerstwo oraz drużyna druhów.

„Szanujemy wartości, które dla szkoły są szczególne istotne: patriotyzm, umiłowanie tradycji, przyjaźń oraz praca nad sobą” – powiedziała jedna z uczennic tomaszowskiego „Kamyka”.