Zakaz kąpieli w Borkach i Smardzewicach

718
W wodach w kąpieliskach przy ośrodku „Borki” oraz w Smardzewicach (przy tamie) wykryto zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Ponadto w Borkach pojawiły się już pierwsze glony. W związku z tym wymienione akweny zostały zamknięte.

Badania, które przeprowadzono 16 czerwca wskazują, że pozostałe kąpieliska tj. Karolinów, Tresta oraz przy rzece Pilica są dopuszczone do kąpieli.

W najbliższy poniedziałek (23 VI) zostanie ponowione badanie w tych kąpieliskach, gdzie badanie dało wynik negatywny.