Czerwona flaga nad kąpieliskami

707
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że woda w kąpieliskach na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz., ul. PCK oraz na Zalewie Sulejowskim w Smardzewicach, Borkach i Karolinowie nie nadaje się do kąpieli. Woda w tych kąpieliskach jest mętna, ma zmienioną barwę oraz występują w niej liczne glony. Ponadto w Karolinowie wykryto bakterie grupy coli, które mogą spowodować zakażenie układu moczowego, zapalenie otrzewnej, zatrucia pokarmowe oraz zapalenia płuc, opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków.

Jedynie kąpielisko w Treście zostało warunkowo dopuszczone do użytku.