Nauczyciele świętowali

634
14 października nauczyciele oraz pracownicy instytucji oświatowych za swoją pracę, wkład wniesiony w naukę i wychowanie dzieci oraz młodzieży otrzymali nagrody. O tym, jakie czynniki zadecydowały o przyznaniu wyróżnienia powiedziała naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Katarzyna Banaszczak: „Dużą rolę odgrywa zaangażowanie w codzienną pracę, osiągnięcia uczniów, osiągnięcia szkoły, wszelkie inicjatywy podejmowane zarówno przez nauczycieli jak i dyrektorów, które przekładają się jednocześnie na wymierne korzyści. Na pewno istotną kwestią są osiągnięcia uczniów, czyli laureatów olimpiad przedmiotowych, konkursów i innych przedsięwzięć, ocenianych nie tylko w skali naszego powiatu czy województwa, ale również w skali kraju.”

16 nauczycieli, 2 dyrektorów oraz 2 wicedyrektorów otrzymało nagrody Prezydenta Miasta. Natomiast Starosta Powiatowy docenił pracę 16 osób w podległych placówkach oświatowych, wychowawczych i kulturalnych. Jolanta Gaicka (nauczyciel Zespołu Szkół nr 4), Tomasz Węgrzynowski (dyrektor II LO) oraz Wojciech Małagocki (nauczyciel I LO) otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej. 

„Staramy się zerwać z tradycją przyznawania nagród nauczycielom z każdej szkoły. Jeżeli konkretne wymierne osiągnięcia mają nauczyciele z jednej szkoły to należy ich wyróżnić” wyjaśniła Katarzyna Banaszczak fakt, że żaden nauczyciel z tomaszowskiej budowlanki nie otrzymał wyróżnienia.