Ciąg dalszy zwolnień w szpitalu

677
Jeszcze w tym roku planowane są zwolnienia grupowe w szpitalu. Dotychczas wypowiedzenie otrzymało 50 pielęgniarek. „ W tej chwili będziemy się przyglądać się innym służbom, najprawdopodobniej nie będzie to dotyczyć pielęgniarek” – zapowiada starosta powiatowy Piotr Kagankiewicz. 

Oszczędności, jakie się wytworzą, z tytułu zmniejszenia kadry pracowniczej, w przyszłym roku będą wynosić 2, 5 mln zł, co ma poprawić sytuację finansową szpitala. A ta w dalszym ciągu nie jest najlepsza. Podczas XXVII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 października, dyrektor szpitala Jacek Chyliński, przedstawił informację o wynikach ekonomiczno-finansowych szpitala w miesiącu wrześniu: „W dalszym ciągu brakuje nam pieniędzy na działalność bieżącą. Musimy regulować zobowiązania wobec wierzycieli. No, ale tutaj nasze działania, zwłaszcza ogromna pomoc, jaką uzyskaliśmy ze strony organu założycielskiego, przyniesie efekty w postaci zwiększenia wpływów i doprowadzenia do równowagi, która pozwoli nam w miarę normalnie prowadzić tę jednostkę”. Wynik finansowy we wrześniu zamknął się stratą ponad 108 tys. zł.