Trwa XII edycja konkursu o tytuł DOBROCZYŃCA ROKU

701
W Konkursie mogą wziąć udział firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażują się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami pozarządowymi. 

Konkurs:

– promuje społeczne zaangażowanie i społeczną działalność przedsiębiorstw,

– informuje o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez duże, małe i średnie firmy,

– umożliwia organizacjom pozarządowym publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom biznesowym 

– wyróżnia najbardziej aktywne społecznie firmy.


Zapraszamy do udziału w Konkursie !!!!

 

Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać na wniosku nominacyjnym, na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa, z dopiskiem „Dobroczyńca Roku”, do dnia 20 stycznia 2009. Formularze wniosków nominacyjnych dostępne są na stronie internetowej Konkursu www.dobroczyncaroku.pl

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać na stronie internetowej Konkursu www.dobroczyncaroku.pl, pod adresem konkurs@dobroczyncaroku.pl oraz pod numerem telefonu (22) 622 01 22 (wew. 16).

Darczyńcą tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa firma Ernst & Young. Strategię działań media relations Konkursu opracowała i realizuje agencja Network PR. Partnerami dwunastej edycji Konkursu są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club oraz Polska Rada Biznesu.