Dni Olimpijczyka obchodzone będą na terenie powiatu tomaszowskiego

756
Dla upamiętnienia pierwszych nowożytnych igrzysk w 1896 roku w Atenach, tradycyjnie Dni Olimpijczyka obchodzone są w kwietniu. W tym roku z inicjatywy Dyrektora Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, Starosty Tomaszowskiego, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Wójta Gminy Inowłódz centralne obchody Dni Olimpijczyka będą miały miejsce w Spale i Tomaszowie Mazowieckim. Odbędą się one 25 i 26 kwietnia.

W programie przewidziane jest m.in. nadanie parkowi w Spale imienia Polskich Olimpijczyków, nadanie Ośrodkowi Przygotowań Olimpijskich w Spale imienia Jana Mulaka, odsłonięcie tabliczek polskich olimpijczyków w Parku Pokoleń Mistrzów Sportu im. Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej w OPO w Spale.