Bakterie coli w kąpielisku w Smardzewicach

849
W roku 2003 w Swolszewicach i Borkach można było w pełni korzystać z walorów, jakie niesie Zalew Sulejowski. Zakaz kąpieli pod koniec lipca i początku sierpnia pojawił się rok później (2004). Obecnie, zanieczyszczenie mikrobiologiczne pojawiające się w wodach Zalewu Sulejowskiego uniemożliwiają kąpiel już w czerwcu, czyli przed otwarciem sezonu letniego.
 
Według komunikatu wydanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, wzmożona liczba bakterii grupy coli została wykryta w kąpielisku w Smardzewicach. Pozostałe kąpieliska tj. w Karolinowie, Treście oraz przy rzece Pilica są dopuszczone do kąpieli.
 
Przypominamy, że bakterie coli mogą powodować zakażenie układu moczowego, zapalenie otrzewnej, zatrucia pokarmowe, zapalenia płuc oraz opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków.