Skarga na Prezydenta

662
Sheafer obecnie zamieszkały w Niemczech, twierdzi że miasto nie miało prawa sprzedawać nieruchomości które należały kiedyś do jego rodziny, a na podstawie dekretu PKWN który pozbawił obywatelstwa jego przodków zostały bezprawnie zagrabione przez władze. Sprawa dotyczy działek przy ul. Siedmiodomki. Zarzuty te, zostały uznane za bezpodstawne przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej gdyż Herbert Sheafer nie wykazał żadnych praw do wyżej wymienionej nieruchomości.