Tomaszów Mazowiecki i jego mieszkańcy podczas II wojny światowej

949
Ekspozycja dokumentuje ważne tematy oddające ogrom okrucieństwa, poniżenia i przemocy okupanta hitlerowskiego oraz wielkiego cierpienia i heroicznej walki mieszkańców Tomaszowa Maz. z niemieckim najeźdźcą. Przybliża następujące zagadnienia:
 
1.    Przygotowania do wojny.
2.    Tomaszowski wrzesień 1939 r.
3.    Życie codzienne w okupowanym Tomaszowie.
4.    Eksterminacja ludności cywilnej miasta.
5.    Zagłada ludności żydowskiej w Tomaszowie.
6.    Tomaszowianie w szeregach Ludowego Wojska Polskiego.
7.    Tomaszowianie w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
8.    Ruch oporu 1939 – 1945.
9.    Radziecka ofensywa zimowa 1945 r.
 
Prezentowane na ekspozycji archiwalia, zdjęcia, numizmaty, militaria pochodzą ze zbiorów Działu Historyczno – Numizmatycznego, oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz. oraz ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów.
Bogactwo i różnorodność eksponatów oddają trwogę i bohaterstwo tamtych dni, przybliżają sylwetki setek tomaszowian – więźniów obozów koncentracyjnych, ofiar egzekucji, partyzantów, konspiratorów, żołnierzy regularnych formacji wojskowych, tych wszystkich bohaterów, którzy cierpieli, walczyli i zginęli walcząc o Wolną Polskę.
     Hołdem dla nich wszystkich będzie poznanie czasów II wojny w Tomaszowie Maz.
     Zapraszamy zatem do zwiedzania ekspozycji „Tomaszów Mazowiecki i jego mieszkańcy w latach 1939 – 1945”, która prezentowana będzie do 11 października bieżącego roku.

 Dyrektor i Starszy Kustosz Działu Numizmatycznego Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.