Zapraszamy do ZSP Nr6

774
W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2010/2011 szkoła proponuje naukę w Technikum         w zawodach:

technik cyfrowych procesów graficznych, technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich
oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie: fryzjer.
 
Nowość!!!
 
Nowootwarte Liceum Plastyczne o specjalności reklama wizualna i dekorowanie wnętrz.     Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje tytuł zawodowy plastyka.
 
Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej ZSP Nr 6 – www.zsp6tom.ath.cx oraz pod numerem telefonu 044 7237719