Promocja

894
Właśnie ta potrójna atrakcja była motywem przewodnim wspólnego stoiska Miasta Tomaszowa i Powiatu Tomaszowskiego podczas imprezy wystawienniczo-kulturalnej pn. MIXER REGIONALNY – ŁÓDZKIE 2013, trwającej w dniach 7 i 8 września obok łódzkiej Atlas Areny. Była ona kontynuacją „Jarmarków wojewódzkich”, zapoczątkowanych w Łodzi przed dziesięciu laty.

Tomaszowskie stoisko wzbudzało duże zainteresowanie z powodu oryginalnego wystroju plastycznego, nawiązującego do głównych miejsc „okrąglicy”. Niewątpliwą, dodatkową atrakcją były ustawione obok dwie plansze-standy z postaciami legendarnych lokatorów nagórzyckich podziemi: zbójem Madejem i zbójową Madejową. Można się było uwiecznić w ich rolach umieszczając swoje oblicze w specjalnych otworach. U stóp Madeja i Madejowej znajdowała się oryginalna, drewniana taczka z „urobionym” w grotach piaskiem kwarcowym i autentycznymi narzędziami nagórzyckich górników.

Zapewne również dzięki temu nie brakowało podczas sobotnio-niedzielnego jarmarku gości, pragnących uzyskać na naszym stoisku dodatkowe informacje o możliwości zwiedzenia turystycznych osobliwości Tomaszowa i okolicznych gmin. Zatrzymali się tu m.in. wojewoda łódzki – Jolanta Chełmińska i senator RP – Ryszard Bonisławski, a także przedstawiciele różnych mediów.

Podobne akcenty wypełniły prezentację „Tomaszowskiej Okrąglicy” podczas Dożynek Prezydenckich, trwających 15 września w nadpilickiej Spale. W tym miejscu warto podkreślić, że Skansen Rzeki Pilicy już po raz trzynasty zaprezentował się na spalskich dożynkach prezydenckich, reaktywowanych w 2000 roku przez Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego. Również w tym roku pilickich skansen wystąpił „w barwach” miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Także i tutaj dużym powodzeniem cieszyły się „fotki” wykonywane w wizerunkach nagórzyckiego okrutnika i jego małżonki. Oprócz tego, zgodnie z wieloletnią tradycją, Skansen zaprezentował mini-ekspozycję tematyczną swoich zbiorów. Tym razem była ona częścią wystawy czasowej pt. „Pilickie przeprawy”, prezentowanej aktualnie w naszej placówce. Obrazuje ona różne sposoby przekraczania Pilicy na przestrzeni ostatnich trzech wieków, a w tym – mosty w Spale. To właśnie ich niezwykłe, często dramatyczne losy pokazano na skansenowym stoisku na spalskich dożynkach.

Inną, niecodzienną okazją do prezentacji skansenowych zbiorów „za miedzą” były Europejskie Dni Dziedzictwa 2013, trwające 8 września w Muzeum Regionalnym w Opocznie. W programie niedzielnej imprezy przebiegającej pod hasłem: „Nie od razu Polskę zbudowano” znalazło się oficjalne zakończenie wystawy udostępnionej wcześniej opoczyńskiemu Muzeum przez tomaszowski Skansen. Złożyło się na nią kilkaset eksponatów z największego w Polsce zbioru tzw. sztuki okopowej, tj. żołnierskich dzieł wykonywanych od końca XIX wieku.

Opoczyńscy goście „Europejskich Dni Dziedzictwa” mogli bliżej zapoznać się z okolicznościami i tajnikami tej niezwykłej twórczości m.in. dzięki prelekcji dyrektora Skansenu Rzeki Pilicy – Andrzeja Kobalczyka. Nadspodziewanie duże zainteresowanie tą wystawą spowodowało dalsze przedłużenie jej prezentacji w opoczyńskich muzeum. Warto podkreślić, że ta ekspozycja jest kolejnym efektem bliskiej, sąsiedzkiej współpracy łączącej od dawna obydwie placówki muzealne. Polega ona m.in. na wymianie wystaw czasowych. Tak np. w ub. roku w Skansenie Rzeki Pilicy gościła wystawa pt. „Polski strój ludowy w malarstwie Marii Wąsowicz-Sopoćko” ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie.