Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 TUTW

824
Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest stowarzyszeniem działającym na rzecz osób starszych w dziedzinie nauki, edukacji i wychowania. Celem działalności TUTW jest:

– utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków stowarzyszenia.
– aktywizacja społeczna osób starszych
– podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkich seniorów.

Do osiągnięcia celów, stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności poprzez:

– wykłady popularnonaukowe z różnych dziedzin
– lektoraty z języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski)
– praktyczne zajęcia w zakresie kultury fizycznej: pływanie, fitness, nordic walking, kręgielnia itp.
– wycieczki turystyczno-krajoznawcze z wykładami w trakcie wyjazdów
– sekcje i koła zainteresowań m.in: sekcja plastyczna, wokalna, teatralno-kabaretowa, grupa wsparcia, organizatorzy spotkań integracyjnych i comiesięcznych spotkań urodzinowych.

TUTW działa w strukturze stowarzyszenia, którym kieruje 10-osobowy Zarząd, na którego czele stoi Krystyna Wilk – Prezes Zarządu.