Pożegnanie żołnierzy Samodzielnej Grupy Powietrznej XIV zmiany PKW Afganistan.

773

Uroczystą zbiórkę zapoczątkowało złożenie meldunku przez Dowódcę SGP XIV zmiany PKW Afganistan podpułkownika pilota Ryszarda Kowalczyka pełniącemu obowiązki Dowódcy 25.BKPow. pułkownikowi Adamowi Greli o gotowości grupy do udania się w rejon misji.

W trakcie zbiórki zostały żołnierzom również wręczone Gwiazdy Iraku, Afganistanu, Czadu  oraz odznaczenia resortowe.

Dowódca 25BKPow. w swoim przemówieniu życzył wszystkim udającym się na misje żołnierzom zdrowia, żołnierskiego szczęścia oraz powrotu w niezmienionym stanie osobowym,  z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów 25BKPow.

Proces przygotowania żołnierzy do wyjazdu na XIV zmianę realizowany był przez 12 miesięcy. Szkolenie na bieżąco było wzbogacane o doświadczenia poprzednich polskich kontyngentów wojskowych, a zajęcia prowadzone były zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szkolenie krajowe realizowano przede wszystkim na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim oraz w pozostałych ośrodkach szkolenia specjalistycznego Wojsk Lądowych.

Samodzielna Grupa Powietrzna jest elementem wchodzącym w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego, wykonującym zadania  lotnicze takie jak wsparcie ogniowe pododdziałów lądowych czy transport lotniczy.

Autor tekstu:

Oficer Prasowy 25.BKPow.

por. Tomasz Pierzak