Tydzień mediacji

805
W konferencji prasowej wziął również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn. Partnerami MS w organizacji obchodów Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji są m.in.: Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer

 Idea obchodów Tygodnia Mediacji jest związana z przypadającym od 2005 roku w każdy trzeci czwartek miesiąca października (w tym roku 17 października) Międzynarodowym Dniem Mediacji i ma na celu dążenie do wzmocnienie roli mediacji, jej promowaniu, a przede wszystkim informowaniu społeczeństwa o jej zasadach i korzyściach płynących z mediacji.

Tradycja obchodzenia Międzynarodowego Dnia Mediacji w każdy trzeci czwartek października istnieje na świecie od 2005 r. i od tego też czasu Ministerstwo Sprawiedliwości aktywnie angażuje się w jego obchody. Nie inaczej będzie tym razem. Inne będą jednak obchody – rozszerzone. Już nie tylko w najbliższy czwartek, ale przez cały tydzień, w całej Polsce promowane będą pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów – mediacje. Wszystko po to, by jak najwięcej osób zdało sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.

Przez cały najbliższy Tydzień Mediacji w m.in. sądach, siedzibach organizacji pozarządowych, na komisariatach dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz informacji o korzyściach płynących z mediacji.

Listę miejsc, w których przez najbliższe dni dyżurować będą mediatorzy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl. Można znaleźć tam również informacje o innych wydarzeniach towarzyszących Dniu i Tygodniowi Mediacji 2013.

Link do strony internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi, gdzie zamieszczona jest informacja o mediacjach oraz aktualne listy mediatorów: