Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

274
 Po części liturgicznej odbyła się część artystyczna w trakcie której młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, im. Stanisława Staszica w Opocznie zaprezentowała doskonały i pełen patriotycznego ducha program artystyczny; recytatorski oraz muzyczny.

Przed odsłonięciem tablicy głos zabrał jej fundator poseł Robert Telus, który powiedział :”Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, przypadający na dzień 1 marca, poświęcony został żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.To Oni stawiali opór próbie sowietyzacji Polski, Ich niezłomność dała naszej Ojczyźnie siłę i wolność. Nazywano ich bandytami reakcyjnego podziemia. Komuniści znęcali się nad Nimi, upadlając za życia, a także i po śmierci, nie zaznaczając nawet miejsca pochówku.”

Po apelu poległych oraz honorach wojskowych w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.