Nowy dowódca tomaszowskich kawalerzystów

869

"Jestem przekonany, że Pańskie doświadczenie, umiejętności oraz predyspozycje, pozwolą dalej kształtować pozytywny wizerunek Brygady oraz z powodzeniem skutecznie i bezpiecznie realizować postawione nawet najtrudniejsze zadania" – powiedział Dowódca Generalny RSZ gen. broni pilot Lech Majewski podczas uroczystości przekazania obowiązków nowemu dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

 

Ceremonię objęcia obowiązków poprzedziło wejście bezpośrednio podległych pododdziałów 25.BKPow. i wojskowej asysty honorowej na stadion wojskowy przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Punktualnie o godz. 10.00  meldunek o gotowości pododdziałów Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pilotowi Lechowi Majewskiemu, któremu towarzyszyli płk dr Stanisław Kaczyński oraz pełniący obowiązki dowódcy 25.BKPow. płk Adam Grela złożył dowódca uroczystości ppłk Paweł Kwieciński.Po przywitaniu się ze sztandarami jednostek wojskowych 25.BKPow. przez gen. broni Lecha Majewskiego oraz towarzyszących mu oficerów wciągnięto flagę państwową oraz odegrano Hymn Narodowy.

 

Jednym z głównych elementów uroczystości było odczytanie decyzji ministra obrony narodowej o zmianie na stanowisku dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

 

– "Jest to jednostka łącząca tradycje i zadania wojsk lądowych i lotniczych, będąca najlepszym przykładem połaczoności oraz synergii, które stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych i jednocześnie wpisuje się w ideę funkcjonowania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych." – kontynuował w swoim przemówieniu Dowódca Generalny RSZ gen. broni Lech Majewski.

 

Głównym elementem uroczystości była sama ceremonia przekazania obowiązków dowódcy brygady. Płk Grela przed frontem pododdziałów przejął sztandar i przekazał go płk Kaczyńskiemu, po czym gen. broni Majewski przyjął meldunek o zdaniu i objęciu obowiązków Dowódcy 25.BKPow.

 

– "Przed chwilą przyjąłem sztandar 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, symbol tradycji i osiągnięć całego stanu osobowego brygady rozpoczynając kolejny etap żołnierskiej służby i wpisując się tym samym w bogatą historię tej jednostki" – powiedział w swoim wystąpieniu płk dr Stanisław Kaczyński.Ostatnim elementem uroczystości była defilada wojskowa, której akompaniowała Orkiestra Wojskowa z Radomia.

 

W uroczystości Dowódcy Generalnemu RSZ gen. broni pilotowi Lechowi Majewskiemu towarzyszył Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych gen. bryg. Andrzej Reudowicz. W uroczystym apelu uczestniczyli również byli dowódcy 25.BKPow., przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych  woj. łódzkiego, miasta Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, władze lokalne szczebla powiatu i gmin garnizonów Tomaszów Mazowiecki i Łęczyca, przedstawiciele instytucji wojskowych jak również, Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa i oświaty, młodzież szkolna szkół współpracujących z 25.BKPow., kadra oraz pracownicy wojska.

 

Uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 25.BKPow. połączona była z prezentacją statyczną sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu żołnierzy 25.BKPow. Kawalerzyści zaprezentują elementy uzbrojenia: broń osobistą, moździerze, działka przeciwlotnicze, ale także śmigłowce wraz z wyposażeniem uzbrojeniem.

 

 

      

 

      

 

      

 

Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzelak