Kolejne spotkanie Klubu Seniora

447
Reprezentować sekcję seniorów będzie Wacława Koprek oraz jej zastępca Andrzej Milczarek.  Piątkowe spotkanie było okazją do dyskusji na temat przyszłego rozwoju klubu i pozwoliło określić plany do zrealizowania w najbliższym okresie. Anna Zwardoń, dyrektor DOK przedstawiła przybyłym ofertę stałych zajęć dla seniorów, która jest niezwykle bogata. W Dzielnicowym Ośrodku Kultury zaplanowano dla osób po sześćdziesiątce (i młodszych) zajęcia manualno – plastyczne, język angielski, zajęcia muzyczno – wokalne, zajęcia literackie, tenis stołowy, spacery z kijami. W wybrane piątki w miesiącu integrować seniorów będą spotkania tematyczne, prezentacje ciekawych osób z pasją. Każde wspólne spotkanie seniorów jest okazją do wymiany doświadczeń, a udział w ofercie stałych zajęć w ośrodku rodzajem nauki, rozwijaniem wszelakich zainteresowań.
Już w maju Klub Seniora pojedzie na operetkę "Kraina uśmiechu" Franza Lehára do Teatru Muzycznego w Łodzi. Pogadanka o posiadanych zainteresowaniach przygotowana przez Annę Zieję miała na celu rozbudzenie świadomości posiadanych umiejętności i talentów, rozwijanie poczucia własnej wartości wśród uczestników Klubu Seniora.
Seniorzy po raz kolejny spotkają się w DOK-u 10 kwietnia o godz. 18.00.