Ogrzewalnia czynna do końca kwietnia

521
Średnio miesięcznie z ogrzewalni korzystały 24 osoby. Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych zostało zlecone w formie powierzenia Towarzystwu  Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Tomaszowskie. Organizacja otrzymała dotację w łącznej wysokości 63.000,00 zł.
Osoby bezdomne mają zapewnione schronienie w ciepłym pomieszczeniu oraz podstawowe potrzeby bytowe takie jak:  kąpiel, odzież, obuwie, gorącą herbatę, leki oraz środki czystości. Ponadto w ogrzewalni przeprowadzane są rozmowy motywujące do zmian w zakresie prowadzonego trybu życia i podjęcia aktywności na rzecz poprawy swojej sytuacji.