30-lecie O.K. TKACZ

737
Jej pierwsza siedziba znajdowała się przy Alejach Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, w tamtym okresie noszących nazwę Alei Wojska Polskiego. Od tamtego czasu, przez trzy dekady "TKACZ" był miejscem wielu działań artystycznych, pełnił też funkcję swoistego centrum aktywności lokalnej. Spotykali się w nim filateliści, brydżyści, akwaryści, miłośnicy filmu, teatru i mocnego brzmienia. Były to w większości oddolne inicjatywy samych tomaszowian, którzy w placówce znajdowali wsparcie. Działały w tych murach fankluby Anny Jantar i Natalii Kukulskiej.
 
O.K."TKACZ" był współorganizatorem pierwszych edycji Tomaszowskiego Przeglądu Piosenki Harcerskiej, licznych festynów, imprez kulturalnych i sportowych.
 
Niestety, po większości, zwłaszcza tych z początkowego okresu działalności, nie zachowało się wiele śladów, kilka wpisów w kronice, nieliczne zdjęcia, wycinki z gazet. Zwracamy się zatem do Państwa z apelem o podzielenie się z nami materiałami, które znajdują się w Waszych domowych archiwach, a związane są z działalnością Ośrodka Kultury "TKACZ" w ciągu tych trzydziestu lat. Interesują nas zdjęcia, zaproszenia, plakaty, znaczki okolicznościowe, ale także wspomnienia i anegdoty. Zebrane materiały pomogą w przygotowaniu imprez jubileuszowych, a po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom, które przypadną na przełom września i października, a zwieńczone zostaną uroczystym koncertem 10 października 2015 roku.
 
Materiały można przynosić do siedziby placówki przy ulicy Niebrowskiej 50 lub nadsyłać w formie elektronicznej na adres bernacki@ok-tkacz.pl