Rusza Tomaszowski Budżet Obywatelski

520
kalendarz wydaWpływ na kształt zasad dotyczących Budżetu Obywatelskiego mają także mieszkańcy. Wystarczy wypełnić ankietę.

 
W skład powołanego zespołu wchodzą:

 
1. Marcin Witko – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – przewodniczący.
2. Jakub Olczyk – p.o.Kierownika Biura Partnerstwa i Rozwoju – wiceprzewodniczący.
3. Anna Przybyłkowicz – Inspektor w Biurze Partnerstwa i Rozwoju – sekretarz.
4. Barbara Koścista – Skarbnik Miasta – członek.
5. Dariusz Banaś – p.o. Dyrektora Wydziału Inżyniera Miasta – członek.
6. Iwona Flamholc – Radna Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – członek.
7. Mariusz Jaworski – Dyrektor Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – członek.
8. Adam Koziełek – p.o. Dyrektora Wydziału Infrastruktury – członek.
9. Zofia Myśliwiec – przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Maz. – członek.
10. Rafał Piekarski – członek Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
11. Wanda Rybak – p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – członek.
12. Beata Stańczyk – Radna Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – członek.
13. Małgorzata Śmiechowicz – p.o. Dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki – członek.
14. Dariusz Żeleźny – Dyrektor Wydziału Architektury – członek.
Obecnie trwają prace nad ustaleniem zasad składania projektów do budżetu oraz sposobu  głosowania na poszczególne wnioski. Zespół opracuje również strategię promocyjną Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wzory niezbędnych dokumentów. Wpływ na przyjęte zasady będą mieli również mieszkańcy Tomaszowa.

Wystarczy wypełnić krótką ankietę, dostępną m.in. na stronie miasta i wysłać ją do Urzędu Miasta na adres rozwoj@Tomaszow-maz.pl. Ankiety będzie można wysyłać do 15 maja.
Projekty mieszkańcy będą mogli składać najprawdopodobniej już w czerwcu.