Debata w Gimnazjum nr 7

634

 

Gimnazjum nr 7 jest obwodem wyborczym nr 11,  w którym do zdobycia będzie 1 mandat radnego. Do wyborów zarejestrowało się 6 kandydatów, którzy na terenie szkoły oraz w portalach społecznościowych prowadzą bardzo aktywną kampanię wyborczą, nagrywają spoty wyborcze, rozwieszają plakaty.


W Gimnazjum nr 7 odbyła się debata wyborcza przygotowana przez Filipa Kościstego i Borysa Bernackiego. W debacie zaprezentowało się 5 kandydatów: Marcel Baran, Wojciech Rżanek, Magdalena Szortyka, Kacper Szulc i Jakub Szyler. Wszyscy kandydaci odpowiedzieli na pytania zadane przez Filipa: młodzi a samorząd, program a jego realizacja. Z kolei w drugiej rundzie  wzajemnie zadawali sobie pytania. Ostatnim punktem była możliwość wygłoszenia orędzia do zgromadzonych uczniów. W wystąpieniach często przewijała się tematy związane z promocją i rozwijaniem sportu i kultury wśród młodzieży oraz szeroko rozumianą integracją.


Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego