Analizuj ryzyko i prowadź firmę na biznesowy szczyt

596
Trafne decyzje to pewne pieniądze
Każdy właściciel marzy o wspięciu się na biznesowy szczyt. Niestety prowadzenie własnej firmy nie jest zadaniem prostym. Musimy nauczyć się identyfikować ryzyko i odpowiednio zabezpieczać przed nim nasz biznes. Analiza ryzyka to nic innego jak ocena potencjalnych zagrożeń i strat jakie mogą pojawić się w firmie. Dostrzegając je odpowiednio wcześnie możemy wdrożyć właściwe zabezpieczenia i zredukować starty do minimum. Największym błędem wielu firm jest nadmierna ostrożność. Nie ma rozwoju bez ryzyka, dlatego poziom zabezpieczeń nie może być przesadny i hamujący postępy. Analiza ryzyka ma na celu ocenę jawiących się zagrożeń i zidentyfikowanie słabych stron, które mogą przynieść straty. W każdej firmie należy obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia przeciwności wpływających na budżet firmy i zapewnić adekwatną ochronę, która musi być wliczona w koszty prowadzenia działalności.
Działaj mądrze i nie przesadzaj
Aktywa to dobro firmy, które trzeba umiejętnie wycenić. Jest to niezbędne jeśli chcemy je odpowiednio zabezpieczyć. Cena za ochronę nie może w żaden sposób przekraczać ich wartości. Jeśli tak się staje jest to działanie nieopłacalne. Oczywiście wycenić dokładnie aktywa firmy bardzo ciężko, gdyż nie sposób określić cenę danych zawartych w komputerach. W takich przypadkach szacunkowo określamy ich wartość i wpływ na firmę w momencie ich utraty. Kolejnym elementem wpływającym na sumę środków przeznaczonych na ochronę jest określenie słabych stron przedsiębiorstwa, a co za tym idzie zagrożeń jakie niosą. Ich odpowiednia identyfikacja pozwoli dopasować rodzaj zabezpieczeń i wycenić ich wartość.
Równowaga zawsze pożądana
Ostatnim krokiem w analizie ryzyka jest zachowanie równowagi pomiędzy kosztami ochrony, a dobrami firmy. Pamiętajmy, że ich cena powinna być adekwatna do powziętych działań ochronnych. Nie możemy wydawać więcej na zabezpieczenia niż warte są rzeczy, które im podlegają. Nie zapominajmy, że koszt to nie tylko zakup usługi, ale też jej zaprojektowanie pod specyfikę naszej firmy, wdrożenie, testowanie, a także naprawa i konserwacja. Odpowiednia analiza wszystkich wymienionych w artykule elementów pozwoli na wdrożenie najlepszego rodzaju zabezpieczeń, które przyniosą wymierne korzyści. Bezpieczna firma to gwarancja swobodniejszego działania, śmiałości w podnoszeniu ilości projektów i kierowaniem zespołem na drodze do biznesowego sukcesu. Ochrony nie można pomijać trzeba tylko ją odpowiednio dostosować tak, by była skuteczna i nie wpływała negatywnie na finanse firmy. Nadmierne ryzykowanie nie jest mądre i nie wpisuje się w biznesowe podejście. Jeśli nie potrafimy sobie poradzić z oceną ryzyka i wartością aktywów możemy skorzystać z usług firm zewnętrznych, które przeprowadzą nas przez cały proces wdrażania zabezpieczeń.