Artystyczny rok w DOK

375
Impreza jest formą podziękowania dla dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków oraz dla osób wspierających wszelkie działania Dzielnicowego Ośrodka Kultury. To także uroczysty sposób podsumowania dokonań podopiecznych z tejże Placówki na polu artystycznym w roku kulturalno – oświatowym 2014/2015. To również możliwość dla wszystkich tomaszowian zobaczenia zdolnych dzieci i utalentowanej młodzieży na scenie. Ponadto „Artystyczny Rok w DOK” stanowi formę promocji dla DOK-u – Miejsca Odkrywania Talentów. Prezentacje dziecięcych zespołów artystycznych będą wspaniałą twórczą przygodą dla występujących i publiczności. Na wszystkich gości czeka również słodka niespodzianka.