Zobacz jak wygląda praca archeologa!

532
Kopie zabytków archeologicznych w postaci m.in. średniowiecznych naczyń glinianych są odkrywane przez uczestników za pomocą szpachelek i pędzelków w specjalnie przygotowanych do tego celu piaskownicach.
Zajęcia mają formę integracji i wspólnego zdobywania nowych wrażeń i doświadczeń. Założeniem jest nauka przez działanie. Warsztaty mogą być  zarówno dobrą zabawą i wspaniałą przygodą, jak też nauką o poznawaniu historii poprzez archeologiczne badania wykopaliskowe.
 Kącik dydaktyczny z piaskownicami, który znajduje się na terenie przypałacowego parku, będzie wykorzystywany jako przestrzeń do różnego rodzaju  muzealnych zajęć terenowych, głównie archeologicznych i przyrodniczych, które mamy nadzieję, spotkają się z zainteresowaniem nauczycieli i uczniów. Oferta dotyczy grup zorganizowanych. Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt tomaszowskim Muzeum, tel. 44 724 48 48.

Serdecznie zapraszamy!