Osłonięcie tablicy poświęconej Komendantom Armii krajowej

483
Na tablicy znajdują się cztery nazwiska: pchor. Tadeusza Nizwalda, ps. „Skierski” i „Zgrzyt”, ppor. Emila Kraula, ps. „Lecki” i „Stanisław”, pchor. Mieczysława Remisza, ps. „Chaber”, „Józwa” i „Leśnik” oraz ppor. Romualda Okonia, ps. „Żubr”.

Tablica upamiętniająca Komendantów AK miasta Tomaszowa Mazowieckiego powstała z inicjatywy pana Zygmunta Dziedzińskiego, siostrzeńca ppor. Emila Kraula.
Na uroczystym odsłonięciu i poświeceniu tablicy pamiątkowej obecne były trzy siostry, córki Romualda Okonia oraz bliżsi i dalsi członkowie rodziny, przedstawiciela władz miasta, a także przedstawiciele tomaszowskich stowarzyszeń i towarzystw historycznych, duchowieństwa, lokalnych mediów oraz mieszkańcy naszego miasta. W trakcie uroczystości  Zygmunt Dziedziński nakreślił działalność konspiracyjną każdego z uwiecznionych na tablicy Komendantów oraz podziękował instytucjom i osobom zaangażowanym w powstanie nowego miejsca pamięci narodowej na Cmentarzu Wojennym. Wyraził również nadzieję, że będzie ono odwiedzane przez tomaszowską młodzież. Tablicę odsłoniły przecinając biało-czerwoną szarfę córki ppor. Romualda Okonia, ostatniego Komendanta AK miasta Tomaszów Mazowiecki. Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał biskup Ireneusz Pękalski.
Warto wspomnieć, że groby ppor. Emila Kraula i ppor. Romualda Okonia znajdują się na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Tomaszowie Mazowieckim, w głównej alei, w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy cmentarnej.
Procedurę związaną z jej powstaniem przeprowadził Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Uroczystość odbyła się 28 lipca.