Uroczystość 95 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 i Święta Wojska Polskiego

722
Wartę Honorową pełnili Przedstawiciele:  25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz.,  Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Strzeleckiego STRZELEC OSW.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim -płk Józef Suchodolski – Kawaler Orderu Virtuti Militari.
Następnie składano kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza, Obeliskiem Sybiraków i Tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci Narodowej. Po złożeniu kwiatów Kompania Honorowa, Poczet Sztandarowy i Uczestnicy Uroczystości udali się do Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Maz. na uroczystą Mszę Świętą. Po mszy udano się do Kaplicy gdzie odsłonięto i poświęcono tablicę BŁ.O. Henryka Krzysztofika. Ksiądz w szczególności podziękował Tadeuszowi Cielniakowi, z którego inicjatywy powieszono tablicę.

W uroczystości wzięły udział Władze Miasta Tomaszowa Maz. i Powiatu Tomaszowskiego, Radni Miejscy i Powiatowi, Przedstawiciele Służb i Organizacji Pozarządowych, Przedstawiciele Rady ds. Kombatantów przy Staroście Tomaszowskim jak również Przedstawiciele Tomaszowskiego Duchowieństwa, Związków Kombatanckich, Ugrupowań Politycznych, Związków Zawodowych oraz Organizacji i Instytucji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Mieszkańcy Miasta i Lokalne Media.