Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w ZSP Nr 8

559
W inauguracji wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice, absolwenci oraz zaproszeni goście. Nowy dyrektor szkoły, pan Tomasz Migała, przywitał gościa honorowego, absolwenta szkoły przy ul. Nadrzecznej – obecnie starostę tomaszowskiego pana Mirosława Kuklińskiego.
 

 
Dyrektor powitał klasy drugie i trzecie, życząc im sukcesów, samodyscypliny, która pomoże im w osiągnięciu wyznaczonych celów i realizacji marzeń. Szczególnie serdecznie powitał uczniów klas pierwszych, których nauka w tej szkole będzie stanowić nowy etap w historii. Wyraził też przekonanie, że w przyszłości będą dumni z ukończenia tej szkoły.
 

 
ZSP nr 8 to szkoła, która przekształca się, a w wyniku tegorocznego naboru, poza dwoma klasami ogólnokształcącymi, otworzono dwie klasy technikum: technik architektury krajobrazu oraz dwuzawodową – technik budownictwa i technik technologii i systemów energii odnawialnej. Zwracając się do pedagogów dyrektor podkreślił:

 Jesteśmy nowoczesną szkołą, z młodą, energiczną kadrą pedagogiczną, która nie boi się nowych wyzwań. Świat ciągle się zmienia i my także dostrzegamy potrzebę zmian, dlatego jesteśmy gotowi, by pomóc młodzieży wkroczyć w dorosłe życie, nauczyć odwagi, kreatywności i pracowitości.
Nauczyciele naszej szkoły ciągle podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskują kolejne stopnie awansu. Podczas uroczystości dyrektor wręczył pani Katarzynie Pfau list gratulacyjny w związku z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Starosta tomaszowski, pan Mirosław Kukliński, w swoim przemówieniu wspomniał historię naszej szkoły podkreślając jej mocne strony w procesie kształcenia zawodowego i ogólnego. Wspomniał również, że wielu absolwentów szkoły pełni ważne funkcje publiczne naszego miasta i nie tylko. Na zakończenie, złożył wszystkim zebranym życzenia.
 
 

Ustępującym ze stanowisk dyrektorom: panu Cezaremu Żegocie i jego zastępcy panu Dariuszowi Jachimowskiemu Samorząd Uczniowski wręczył kwiaty wraz z podziękowaniem za dotychczasową współpracę. Głos zabrał pan Cezary Żegota życząc uczniom wytrwałości w zdobywaniu życiowych celów i również podziękował za owocną współpracę.

Po uroczystości uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.

Nowy rok szkolny rozpoczęty!