Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego w Inowłodzu

595
Podczas posiedzenia Dyrektorzy COS OPO Spała Barbara Klatka i Arkadiusz Gajewski podpisali porozumienie z Zarządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Marszałka WItolda Stępnia i Wicemarszałka Dariusza Klimczaka. Porozumienie zawiera 7 punktów i ustanawia stałą współpracę COS OPO Spała z samorządem województwa w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz sportu i turystyki, współnego organizowania imprez takich jak Poslka Biega, rozwijania sieci ścieżek rowerowych i dla biegaczy oraz wspólnego pozyskiwania środkóW zewnętrznych jak również wspólnej promocji okolic Spały w Gminie Inowłódz.

Na posiedzeniu Zarządu omawiano również realizowane obecnie oraz planowane inwestycje w naszym powiecie, a w tym w szczególności w713, na której przetargu otwarcie ofert nastąpi za kilka dni, czyli 24 września br. SPory blok stanowiłą prezentacja Departamentu Sportu na temat walorów turystycznych gminy Inowłódz oraz powiatu tomaszowskiego.

Zwieńczeniem Zarządu byłą konferencja prasowa na Placu Kościuszki z udziałem Zarządu Województwa i Dyrekcji COS OPO w Spale. W trakcie konferencji Dyrektor Barbara Klatka krótko przedstawiła przedmiot zawartego porozumienia.