Warsztaty terenowe w rezerwacie Niebieskie Źródła

518
Uczniowie poznali między innymi walory historyczne i krajobrazowe parku, a także leżące na jego terenie Rezerwaty Przyrody. Mieli oni okazję obejrzeć zdjęcia chronionych roślin i zwierząt.

Następnie uczestnicy Koła Ekologicznego i Turystycznego wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach terenowych w Rezerwacie Niebieskie Źródła. Zobaczyli najbardziej reprezentatywne miejsca i obiekty przyrodnicze oraz poznali ciekawostki na temat flory i fauny rezerwatu.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcje „Przyroda wokół nas”, który jest realizowany przez Łódzkie Parki Krajobrazowe.

Prelekcję oraz warsztaty terenowe prowadził pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Pan Dariusz Bień.

Opiekunowie: p. Danuta Chojnacka – nauczycielka biologii i p. Elżbieta Galińska – nauczycielka geografii.