Niania za pieniądze z RPO

514
Na konkurs przeznaczono 29,9 mln zł.  Dofinansowanie dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobków, klubów dziecięcych, a także funkcji opiekuna dziennego oraz… niani.  Inną formą konkursu jest aktywizacja zawodowa  osób opiekujących się maluchami m.in. poprzez doradztwo (także indywidualne), pośrednictwo pracy i szkolenia.  Wsparciem oprócz opiekunów dzieci do lat 3 mogą być objęci także bezrobotni i bierni zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem stanowi przeszkodę w podjęciu pracy. – Te środki są bardzo potrzebne i na pewno zostaną dobrze wykorzystane – powiedział Witold Stępień, marszałek województwa Łódzkiego. – Pogodzenie macierzyństwa i ojcostwa z pracą zawodową nie jest sprawą niemożliwą.Robimy wszystko, żeby opiekunowie małych dzieci nie mieli z tym problemu.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 4 grudnia 2015 r. do 14 grudnia 2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8 (na parterze).