Biblia – arcydzieło wszechczasów

756
Wykład wzbogacony prezentacjami multimedialnymi i nastrojową muzyką  Jana Sebastiana Bacha poprowadziła dyrektor Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego p. Dorota Bill – Skorupa.

W trakcie wykładu m.in. zaprezentowano historię Biblii i jej kanonów , dzieje tłumaczenia „Księgi Ksiąg” na różne języki , omówiono Biblię jako dzieło o charakterze religijnym , literackim i historycznym . Wiele miejsca poświęcono kulturotwórczej roli Biblii, będącej źródłem inspiracji dla malarstwa, muzyki, rzeźby, literatury.

Szczególne zainteresowanie młodzieży wzbudziło omówienie fragmentów Pisma Świętego w kontrowersyjnym tłumaczeniu hip – hopowym  oraz prezentacja „ Kobieta w Biblii ” . Po zakończonym wykładzie  uczniowie mieli okazję zwiedzić stałe ekspozycje muzealne oraz wystawę czasową „ Jan Paweł II – droga do świętości . Jan Paweł II w filatelistyce i numizmatyce .” , zorganizowaną w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2015 – Rokiem Jana Pawła II.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. A.Jachimowska, p. R.Kurkarewicz, p. B.Węglińska.