Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tomaszowie

570
Konsultacje odbędą 25 listopada (środa) w godz. 12.00 – 16.00 w budynku Urzędu Miasta.

Osoby zainteresowane udziałem w indywidualnych konsultacjach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy LPIBelchatow@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby Punktu na dzień przed terminem konsultacji, do godz. 14.00. Udział w konsultacjach jest bezpłatny.