Przebudowa ul. Warszawskiej. Zmiany w rozkładzie jady MZK

838
Prace remontowe przeprowadzane będą etapami.

 I ETAP – remont ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania Warszawskiej z ul. Ujezdzką do skrzyżowania Warszawskiej z ulicą Dzieci Polskich:

Ponadto w rejonie skrzyżowania ulic Warszawska, Barlickiego i Konstytucji 3 Maja będą prowadzone prace wymagające wprowadzenia ruchu wahadłowego (w godzinach szczytu ruchem kierować będą służby wykonawcy).

Początek prac remontowych nastąpi na przełomie listopada i grudnia br., (pierwszy możliwy termin to 24 listopada br.) w związku z remontem sygnalizujemy zakres zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Na czas I ETAPU ulegnie zmianie rozkład jazdy i trasy przejazdu dla linii Nr 2, 5, 8, 9, 11, 13, 22 i N. Celem zabezpieczenia podstawowych relacji przejazdów (szczególnie dowozu do (z) zakładów pracy w Starzycach i „za torami”) ulegnie korektom rozkład dla większości linii (przyspieszenie dotychczasowych kursów umożliwiające dowóz „na czas” trasami objazdowymi) łącznie z ograniczeniem dotychczasowej ilość kursów. Większość zmian rozkładowych pozostanie na wszystkie etapy remontu, ulegać będą trasy przejazdowe zgodnie z kolejnymi zamkniętymi odcinkami drogi 713.

 
Opis podstawowych zmian dla I ETAPU:

–  objazd dla zamkniętego odcinka Warszawskiej dla linii Nr 8, 9, 11,22, N i 2 (dla kursów do (z) ZBiEDiM) wyznaczony jest ulicą Milenijną do Ujezdzkiej. Mając świadomość dzisiejszych korków na Warszawskiej w rejonie przejazdu kolejowego, wyjazd z podporządkowanej ulicy Milenijnej na Ujezdzką będzie z pewnością dużym problemem, stąd wyznaczone dla autobusów objazdy ulicą Milenijną będą poddane szczególnemu dozorowi i mogą wymagać dodatkowych korekt. Trasa objazdu dla linii Nr 2, 8, 9, 11- od Warszawskiej przejazd ulicami: Dz. Polskich, Milenijna, Ujezdzka i dalej stałymi trasami,

– dla kursów linii Nr 2, 8, 9 do Starzyc i ze Starzyc wprowadza się przystanek krańcowy (z tymczasową pętlą) w okolicach skrzyżowania ulic Zawadzka i Warszawska zwany „Dekorator – pętla”. Będzie to najbliższy przystanek dla wyłączonych przystanków w Starzycach na zamkniętym do ruchu odcinku Warszawskiej. Dla linii z trasą przejazdową przez ul. Milenijną do Wysokiej (przykładowo linia Nr 8 do ZBiEDiM-u) autobusy zatrzymają się na przystanku m.in. Warszawska –Cmentarna i Ujezdzka-Tomtex, z których dojście do zamkniętego odcinka jest już niestety długie,

– dla linii Nr 13 trasa przejazdu z wykorzystaniem przejazdu dla komunikacji miejskiej od Zawadzkiej ulicą Główną do dworca (jak na rys. poniżej)

– przy otwarciu dla komunikacji przejazdu od Zawadzkiej do Głównej możliwa dotychczasowa obsługa linii Nr 22 łącznie z dowozem do szkoły w Komorowie (w dni szkolne), jednocześnie w przypadku utrudnień w pokonaniu skrzyżowania Milenijna i Ujezdzka, możliwy przejazd dla linii Nr 8 kursami „za tory”. Nastąpi wtedy odwrócenie trasy dowozu linii Nr 8 począwszy od ul. Luboszewskiej poprzez  Piaskową i Wysoką z pętlą przy drobiarskich (FM Logistic),

– dla linii Nr 5 – przejazd od centrum do Popiełuszki b/z i dalej przejazd ulicami : Dworcowa, Spalska, Luboszewska i dalej wg stałej trasy po strefie z pominięciem przystanków w Starzycach i przy ulicach Wysokiej i Piaskowej. Uwaga kursy do pracy na godz.: 6:00, 14:00 i 22:00 i po pracy będą skomunikowane z odjazdami (i przyjazdami) linii Nr 8 z (do) krańcówki przy ZBiEDiM, dla części kursów możliwa trasa objazdu z przejazdem od dworca Główną (łącznikiem), Zawadzka, Milenijna, Ujezdzka, dalej stałą trasą,

– autobusy nie będą obsługiwały dotychczasowych przystanków w rejonie Starzyc, uruchomione zostaną dodatkowe przystanki zabezpieczające w największym możliwym zakresie dotychczasowy układ komunikacyjny. Pasażerowie posiadający bilety okresowe na jedną linię będą mogli również korzystać z innych linii docelowych w nowym układzie komunikacyjnym,

 Szczegółowe informacje dotyczące zmian w rozkładzie jazdy zostaną podane po podaniu dokładnej daty rozpoczęcia prac dla I ETAPU. MZK zakłada możliwość korekty rozkładu jak i tras jazdy w/w linii po zebranym doświadczeniu po wprowadzeniu I etapu prac.