Nowe ekopracownie w tomaszowskich szkołach

448
Uwzględniając trud jaki włożyli wnioskodawcy w przygotowanie projektów, zarząd podjął decyzję o znacznym zwiększeniu pierwotnie planowanej na konkurs puli środków, co pozwoliło na udzielanie wsparcia dla ponad 160 projektów. Z pozyskanych środków, tomaszowskie szkoły mogły zakupić m.in. szereg pomocy dydaktycznych bezpośrednio związanych z edukacją przyrodniczą, biologiczną i ekologiczną czy także sprzęt audio i wideo.

Dofinansowane zostały projekty, które w znaczny sposób wpłynęły na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżniały się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. W piątkowym otwarciu ekopracowni wzięły udział m.in. Zofia Szymańska, zastępca prezydenta Tomaszowa oraz Gabriela Stefańczyk-Wlazło, p.o. kierownika Biura Projektów Wydziału Infrastruktury.