XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny

866

24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim odbył się XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ Mistrz Ortografii”.

Cele konkursu to promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu opanowali zasady ortograficzne.

Trzydziestu uczniów z 15 szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego zmierzyło się z trudnościami ortografii. Skrzyżowali pióra, aby walczyć o tytuł ,,Mistrza Ortografii”. Uczestników i towarzyszących im nauczycieli powitała Pani Dyrektor Anna Nowak.

Główną częścią konkursu było dyktando związane z historią naszego miasta. Tekst naszpikowany został trudnymi wyrazami np. przerażać, gawędziarz, wędrówki, ruiny budynków, włókiennicze, archeologia, różyczka itp. Piszący poradzili sobie znakomicie z wszelkimi zawiłościami polskiej ortografii. Każdy z nich był przecież już zwycięzcą przechodząc do etapu powiatowego. Ale Mistrz mógł być tylko jeden. Po długiej debacie komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

I miejsce i tytuł „mistrza ortografii” zdobyła Marta Więckowska ze Szkoły Podstawowej nr 6, II miejsce zajął Wiktor Zbaraszewski ze Szkoły Podstawowej w Budziszewicach. Jury przyznało cztery III miejsca: Pawłowi Semeniukowi ze Szkoły  Podstawowej nr 1, Wiktorowi Zawadzie  i Antoninie Bezat ze Szkoły Podstawowej nr 10, Wiktorowi Pawłowskiemu ze Szkoły Podstawowej TOMEK.

Wyróżnienia otrzymali: Filip Malinowski z SP nr 10, Bartłomiej Kwapisiewicz z SP nr 1, Zuzanna Paduch z SP w Brzustowie, Ignacy Koniuszaniec  z SP TOMEK. Zwycięzcom wręczono dyplomy, nagrody książkowe i upominki.

Dodatkową atrakcją dla uczniów było uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w muzeum, tematycznie związanych z treścią dyktanda konkursowego, a noszących tytuł „ Budujemy dawny Tomaszów”. Uczniom i ich nauczycielom bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok do udziału  w konkursie.

Zmagania z ortografią możemy podsumować słowami Johna F. Kennedego: „Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać.”